دانلود

کاتالوگ

شرکت کار آب تجهیز، تولید کننده و تامین کننده، تجهیزات سیستم‌های نوین آبیاری

En
Fa

درخواست طراحی پروژه

اطلاعات زیر کامل و دقیق توسط متقاضی تکمیل گردد

اطلاعات زیر کامل و دقیق توسط متقاضی تکمیل گردد

مدارک مورد نیاز

دفترچه طرح و اطلاعات تکمیلی زیرالزامی است

مراجعه به شرکت مجری انتخابی برای عقد قرارداد لیست شرکتها در سایت سامانه های نوین آبیاری و جهاد کشاورزی استان یا شهرستان موجود است تشکیل پرونده با تحویل مدارک زیر)

درخواست مکتوب به جهاد شهرستان برای طراحی و انتخاب و درج نام شرکت مشاور

پروانه بهره برداری چاه آب دارای حداقل 6 ماه اعتبار (برابر اصل شده)

سند یا قولنامه به همراه استعلام از منابع طبیعی (برابر اصل شده)

کد رهگیری ثبت نام در سایت  سامانه های نوین آبیاری http://novinabyari.maj.ir

تعهد نامه محضری امضاء شده 10 ساله به جهاد کشاورزی شهرستان (اصل)

کپی شناسنامه(برابر اصل شده)

کپی کارت ملی(برابر اصل شده)

مراجعه به انجمن آب فارس و پیگیری پرونده

تماس با شرکت مشاور برای هماهنگی و نقشه برداری

error: Content is protected !!