دانلود

کاتالوگ

شرکت کار آب تجهیز، تولید کننده و تامین کننده، تجهیزات سیستم‌های نوین آبیاری

En
Fa

همکاری با ما

وی تصریح کرد: همچنین 152 شرکت از این سازمان مجوز دارند که برخی از آن ها با مشکلات مالی در روند ارائه خدمات مواجه اند.

خرمی اظهار کرد: از وظایف نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ساماندهی وضعیت کشاورزی و فراهم کردن اشتغال و آموزش مهندسین و اصلاح الگوی کشت در استان و تولید محصول سالم و توسعه کشاورزی پایدار و افزایش بهره‌وری آب است.

وی خاطرنشان کرد: این سازمان در مسیر تولید و اشتغال زایی، سیاست های اقتصاد مقاومتی را دنبال می کند و در راستای اهدافش اقدامات خوبی را در چند سال اخیر در پیش گرفته است.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قم بیان کرد:  در 4  سال اخیر تاکنون 9 هزار هکتار زمین تحت آبیاری نوین قرار گرفته است که با اجرای این سیستم 70 درصد صرفه جویی در مصرف آب در اراضی کشاورزی داشته ایم.

وی افزود: در سال 97 نیز با افزایش اعتبارات اجرای سیستم‌های نوین در سطح اراضی کشاورزی استان با قوت بیشتری دنبال می شود.

error: Content is protected !!