دانلود

کاتالوگ

شرکت کار آب تجهیز، تولید کننده و تامین کننده، تجهیزات سیستم‌های نوین آبیاری

En
Fa

پروژه ها

پروژه 500 هکتاری بوشهر

آبیاری تیپ نوار آبیاری آسیادریپ

eslamshahr-8

پروژه 30 هکتاری فارس

آبیاری تیپ نوار آبیاری ساتین

IMG-20200519-WA0003

پروژه 150 هکتاری هرمزگان

آبیاری تیپ نوار آبیاری آسیادریپ

پروژه 50 هکتاری البرز

آبیاری قطره ای قطره چکان 8 لیتر چاینادریپ

IMG-20200429-WA0058

پروژه 80 هکتاری سبزوار

آبیاری تیپ نوار آبیاری ساتین

error: Content is protected !!